• Čo je zmyslové vnímanie?
  • Čo nepatrí medzi charakterisktiku receptorov?
  • Čo nie je základom zmyslového vnímania stavovcov?
  • Ktorý živočích má najlepšie vyvinutý čuch?
  • Aké chute rozlišujú cicavce?
  • Ktorý živočích zachytáva zvukové signály bočnou čiarou?
  • Ktorý živočích vníma polohu tela a pohyby hlavy vnútorným uchom?
  • Ktorý živočích má najlepšie vyvinutý sluch?
  • Ktorý živočích má zložené oči?
  • Ktorý živočích má najdokonalejší zrak?