• V tejto krajine sú muži silno fixovaní na matky
  • Neprepočítavajú peniaze, veria si
  • Netaktné je pýtať sa na vierovyznanie, plat, vek, politickú príslušnosť
  • Biela farba predstavuje smútok v
  • Nadriadenému nepozerajú priamo do očí
  • Potrpia si na štátne znaky, neradi hovoria o rodine
  • Na návšteve u nich sedíme oboma nohami na zemi
  • Ich kuchyňa je v bohatá, obed trvá 1-2 hodiny
  • Dodržiavajú pravidlá a etiketu, neštrngajú pohármi
  • Sú individualisti, problém je obezita