• Ako časujeme zvratné slovesá? Ako ...
  • Ktoré z nasledujúcich slov nie je zvratná častica?
  • Ktoré z nasledujúcich slov nie je zvratná častica?
  • Správne prelož: Sadneme si na stoličku.
  • Správne prelož: Dnes sa necítim dobre.
  • Správne prelož: Dnes večer si oblečiem sukňu.
  • Správne prelož: Zajtra sa musíme presťahovať.
  • Správne prelož: Ona sa nevie zabaviť.
  • Zvratné pasívum (forma impersonale) vytvoríme pomocou ...
  • Ktorá z nasledujúcich viet je vo forme zvratného pasíva?