• Podľa vzoru chlap sa skloňujú:
  • Podstatné meno POTKAN sa skloňuje podľa vzoru:
  • Podstatné meno MRAVEC sa v množnom čísle skloňuje podľa vzoru:
  • Podstatné meno VLK sa v množnom čísle skloňuje:
  • Ktoré slovné spojenie je napísané správne?
  • Podľa vzoru DUB sa v množnom čísle skloňuje podstatné meno:
  • Podľa vzoru STROJ sa v množnom čísle skloňuje podstatné meno:
  • Podstatné mená VLK, PES a VTÁK sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Podstatné meno DELFÍN sa v jednotnom čísle skloňuje podľa vzoru: