• Obilné zákony uzákonili:
  • Predstaviteľom anglických konzervatívcov bol:
  • Druhou najväčšou koloniálnou mocnosťou 19. storočia bolo:
  • Od roku 1905 hájila vo Francúzsku záujmy robotníkov:
  • Parížska komúna bola vyhlásená v roku:
  • Labour party hájila záujmy:
  • Volebné právo bolo v Anglicku výrazne rozšírené v roku:
  • Veľká depresia znamenala:
  • David Livingstone pre Anglicko objavoval v:
  • Doktrína laissez faire hlásala: