• Urč najmenší zlomok
  • Urč najväčší zlomok
  • Janka mala 27 cukríkov, zjedla z nich 1/9. Anička mala 45 cukríkov, zjedla z nich pätinu. Ktoré tvrdenie je pravdivé?
  • Pätina všetkých žiakov triedy dostala z písomky 3. Zo zvyšných 4 žiaci (=1/5 zvyšku) dostalo 1. Koľko žiakov je v triede?
  • O 13.50h zvierajú ručičky hodiniek uhol, ktorý z kruhu ciferníka zaberá približne
  • 5 minút je z celej hodiny
  • 20 minút z celej hodiny nie je
  • Lunárny mesiac má 28 dní. Potom 1 týždeň netvorí
  • Číselne predstavuje najviac
  • Usporiadaj zlomky podľa veľkosti a vyber najmenší.