• Ktorá vrstva oka je pokrytá tyčinkami a čapíkmi?
  • Ktorá z možností necharakterizuje čapíky?
  • Šošovka, dúhovka a zrenica sú časťami
  • Človek vníma zvuk s frekvenciou
  • Slimák (cochlea) s Cortiho orgánom sa nachádza
  • Označte nepravdivé tvrdenie pre receptory chladu
  • Voľné nervové zakončenia vo všetkých tkanivách, chrániace organizmus pred poškodením sa nazývajú
  • Porucha videnia, ktorá spôsobuje nerovnomerné zakrivenie rohovky je
  • Ďalekozrakosť charakterizuje
  • Miestom najostrejšieho videnia je