• Urči, ktorý z pomerov udáva zväčšenie
  • Urči, ktorý z pomerov udáva zmenšenie
  • Zmeň číslo v danom pomere: 9 v pomere 5 : 3
  • Zmeň číslo v danom pomere: 12 v pomere 3 : 4
  • Zmeň číslo v danom pomere: 21 v pomere 9 : 7
  • Zmeň číslo v danom pomere: 144 v pomere 5 : 6
  • Je daný kruh s obvodom 25,12 cm. Zmeň jeho obvod v pomere 5 : 2 a urči veľkosť nového kruhu.
  • Pomer chlapcov a dievčat v triede je v pomere 5 : 7. Chlapcov je 10. Koľko žiakov je v triede?
  • Vypočítaj veľkosť úsečky, ktorá vznikne z úsečky dlhej 14 cm zmenením v pomere 2 : 7.
  • Vypočítaj veľkosť úsečky, ktorá vznikne z úsečky dlhej 14 cm zmenením v pomere 7 : 2.