• Voda sa v atmosfére vyskytuje
  • Uveďte chemický vzorec vody
  • Uveďte chemický vzorec oxidu uhličitého
  • Uveďte množstvo dusíka v atmosfére v percentách
  • Uveďte množstvo kyslíka v atmosfére v percentách
  • Uveďte chemický vzorec molekuly dusíka
  • Uveďte chemický vzorec molekuly kyslíka
  • Uveďte chemický vzorec molekuly metánu
  • Označte vzácny plyn
  • Uveďte chemickú značku kryptónu