• Ktorá z možností obsahuje zložené slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje zložené slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje zložené slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje zložené slovo?
  • Ktorá z možností obsahuje zložené slovo?