• Z akých vetných členov je vytvorené nasledujúce zložené slovo? la mezzanotte
  • Z akých vetných členov je vytvorené nasledujúce zložené slovo? il sottopassaggio
  • Nasledujúce zložené slovo dajte správne do množného čísla: l\'arcobaleno
  • Nasledujúce zložené slovo dajte správne do množného čísla: il posacenere
  • Nasledujúce zložené slovo dajte správne do množného čísla: il guardaroba
  • Nasledujúce zložené slovo dajte správne do množného čísla: il dopoguerra
  • Nasledujúce zložené slovo dajte správne do množného čísla: il pescegatto
  • Nasledujúce zložené slovo dajte správne do množného čísla: il dopopranzo
  • Nasledujúce zložené slovo dajte správne do množného čísla: il capoluogo
  • Ktoré z nasledujúcich podstatných mien nie je v množnom čísle uvedené správne?