• V ktorom roku zanikla Svätá ríša rímska nemeckého národa?
  • Ako sa volal nástupca Sv. ríše rímskej nemeckého národa?
  • Kto sa stal v r. 1862 pruským ministerským predsedom?
  • Ktorou bitkou prehralo Rakúsko vojnu s Pruskom r. 1866?
  • Čo zaniklo pražským mierom z r. 1866?
  • O ktorý trón prebiehal spor medzi Pruskom a Francúzskom?
  • Čo priniesla prusko-francúzska vojna Taliansku?
  • Ktorý francúzsky panovník bol zajatý r. 1870 Pruskom?
  • Čo stratilo Francúzsko mierovou zmluvou z r. 1871?
  • Kto bol prvým nemeckým cisárom?