• Kto je autorom románu Živý bič?
  • Román Živý bič je
  • Román Živý bič sa delí na dve časti, ktoré sa nazývajú
  • Kde sa odohráva dej románu Živý bič?
  • Akou smrťou umrie Eva Hlavajová?
  • Prečo bol Štefan Ilčík zastrelený?
  • Akou smrťou umrie notár Okolický?
  • V závere románu sa hnev dedinčanov obráti aj voči krčmárovi Áronovi. Čo mu urobili?
  • Ako sa volá kňaz, ktorí pôsobí v dedine a súcití s ľuďmi?
  • Ako sa volá dedinský udavač, ktorý posluhuje notárovi Okolickému, no neskôr pomôže Adamovi Hlavajovi a ostatným ľuďom?