• Rastliny v lese tvoria poschodia, ktoré nazývame:
  • Ihličnaté stromy majú semená uložené v:
  • Výtrusmi sa nerozmnožuje:
  • Medzi jedovaté rastliny patrí:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Ihličie na zimu opadáva:
  • Zemepisník mapovitý rastie:
  • Ktorá z možností sa netýka dážďovky zemnej?
  • Medzi vonkajšie parazity patrí:
  • Dravce a sovy sú: