• 1. SR tvorilo
  • Beráteri boli nemeckí
  • F. Karmasin bol vodca politickej strany národnostnej menšiny
  • Hlinkova garda vznikla v roku
  • Prezident 1. SR bol volený na obdobie
  • Predsedom Snemu SR bol
  • F. Čatloš bol ministrom
  • Na čele Hlinkovej gardy nestál
  • Štátna rada mala počet členov
  • Slovenská národná knižnica vznikla v meste