• Medzi lúčne trávy nepatrí:
  • Pavúk, ktorý chytá korisť klepietkami, sa nazýva:
  • Nadzemnou časťou ľuľka zemiakového sa živí:
  • Lienka sedembodková sa živí:
  • Medzi lúčne a poľné motýle nepatrí:
  • Naším jediným jedovatým hadom je:
  • Naším najťažším lietajúcim vtákom je:
  • Ktorá z možností sa netýka sokola myšiara?
  • Ktorá z možností sa netýka myši domovej?
  • Medzi lúčne a poľné cicavce nepatrí: