• Ročný úhrn zrážok na území Antarktídy je
  • Miesta, ktoré na povrchu Antarktídy nie sú pokryté ľadom nazývame
  • Označte správne tvrdenie:
  • Latinský názov Tučniaka veľkého je
  • V Antarktíde sa vyskytuje rastlina
  • V Antarktíde sa nevyskytujú
  • Priemerná dĺžka života Tučniaka veľkého je
  • Antarktída sa nachádza
  • Sfarbenie Tučniaka veľkého je charakteristické
  • Priemerná výška dospelého jedinca Tučniaka veľkého je