• Včela samotárka (vyber nesprávne tvrdenie)
  • Ose sa svojím vzhľadom podobá
  • Vyber prirodzeného opeľovača:
  • Vyber druh hmyzu, ktorý radíme k prirodzeným predátorom:
  • Lienka sedembodková požiera predovšetkým
  • Po uštipnutí včelou samotárkou
  • Červivosť jabĺk významne znižuje
  • Červivosť jabĺk spôsobuje
  • Hlavnou potravou jašteríc sú
  • Premnoženiu vodného hmyzu sú významne nápomocné