• Vzťah dvoch alebo viacerých druhov, ktoré súperia o životné potreby, nazývame:
  • Parazitizmus je vzťah, pri ktorom:
  • Vzťah medzi pavúkom a jeho korisťou nazývame:
  • V ktorej z možností nejde o konkurenciu?
  • Symbióza je vzťah organizmov, ktorý:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Parazitizmus je vzťah, v ktorom sa organizmy nazývajú:
  • Spolužitie dvoch organizmov s obojstrannými výhodami nazývame:
  • Vzťah medzi jedincami daného druhu, ktorí súperia o potravu, nazývame:
  • V ktorej z možností nejde o parazitizmus?