• Medzi živé zložky prostredia patrí:
  • Populácia je:
  • Populácia rastie vtedy, keď:
  • Hustota populácie je:
  • Populácia sa rozvíja, keď má:
  • Veľkú hustotu populácie zaznamenávame u:
  • Populácia je ohrozená, ak:
  • Základnou jednotkou populácie je:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Medzi ktorými organizmami je symbióza?