• Charakteristiku práce, základné pracovné povinnosti a pracovné podmienky zahŕňa:
  • Ktorá z uvedených možností predstavuje odbornú požiadavku na zamestnanca?
  • Ktorá z uvedených možností predstavuje interný zdroj získavania zamestnancov?
  • Nevýhodou externých zdrojov zamestnancov sú:
  • Ktoré z uvedených tvrdení je nepravdivé?
  • Pri písaní životopisu treba dbať na:
  • Stručný, prehľadný, heslovito písaný text, obsahujúci informácie, ktoré zamestnávateľa najviac zaujímajú je:
  • Ktorú z uvedených otázok nemôže zamestnávateľ pri výberovom rozhovore položiť zamestnancovi?
  • Ktorý z uvedených údajov nemá obsahovať životopis?
  • Vznik, trvanie a skončenie pracovného pomeru je upravené: