• Zhabanie židovského majetku je
  • Prvý arizačný zákon bol prijatý v roku
  • Židovský kódex vychádzal z princípov
  • Židovskú hviezdu museli nosiť Židia od veku
  • Transporty Židov začali v roku
  • Arizáciu riešil
  • Ghettá boli
  • Prvý židovský transport odišiel z mesta
  • Počas transportov bolo deportovaných okolo
  • Počet transportov Židov bol