• Diskusia je:
  • Medzi správy nepatrí:
  • Oznámenie:
  • Cielený rozhovor s významnou alebo zaujímavou osobnosťou v tlači, rozhlase alebo televízii nazývame:
  • Prívet je:
  • Slohový útvar, v ktorom rozprávač rozpráva svoj vlastný príbeh, nazývame:
  • Opis pracovného postupu je:
  • Vonkajšia charakteristika výstižne opisuje:
  • Medzi oznámenia nepatrí:
  • Ktorý znak nie je typický pre statický opis?