• V ktorej z možností je jednočlenná veta?
  • Úplná dvojčlenná veta má:
  • Jednočlenné vety majú:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Vety podľa členitosti gramatického jadra delíme na:
  • Neúplná dvojčlenná veta je:
  • Jednočlenná veta s rozvitým vetným základom je:
  • Ktorá veta má vetný základ vyjadrený slovesom?
  • Ktorá z možností sa netýka dvojčlennej vety?
  • Medzi dvojčlenné úplné vety patrí: