• Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Holá veta s nejvyjadreným podmetom je veta:
  • Medzi rozvité vety nepatrí veta:
  • Medzi jednoduché vety patrí veta:
  • Medzi želacie vety patrí veta:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Vyber možnosť, v ktorej nie je holá veta:
  • V ktorej vete je bližšie určený (rozvitý) podmet?
  • Veta Tak to teda nie! patrí medzi:
  • Vety podľa zloženia delíme na: