• Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • V ktorej vete sa nenachádza príslovka?
  • V ktorej z možností sú príslovky rôzneho druhu?
  • Vyber možnosť, kde sú len príslovky:
  • Medzi príslovky spôsobu nepatrí slovo:
  • Do ľudovej múdrosti VIDÍ VŠETKO ..... patrí príslovka:
  • Vyber možnosť, kde sú len citoslovcia:
  • V ktorej vete sa nachádza predložka aj príslovka?
  • Vyber možnosť, kde sú len spojky: