• Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Medzi činnostné slovesá nepatrí:
  • V ktorej vete sa nenachádza číslovka?
  • Stavové sloveso je slovo:
  • Vyber možnosť, kde sú číslovky jedného druhu:
  • Ktorá z čísloviek je napísaná nesprávne?
  • Základné číslovky vyjadrujú:
  • Sloveso KRIČAL SOM má gramatické kategórie:
  • Medzi dokonavé slovesá patrí:
  • Medzi zvratné slovesá patrí slovo: