• Medzi druhy komunikácie nepatrí:
  • Medzi základné znaky neoficiálnej komunikácie nepatrí:
  • Ktorý znak nie je typický pre nepriamu komunikáciu?
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Oficiálna komunikácia sa realizuje:
  • Medzi základné znaky verejnej komunikácie patrí:
  • Ústna komunikácia je:
  • Monologická komunikácia je komunikácia, pri ktorej hovorí:
  • Verejná komunikácia:
  • Ústnou komunikáciou nemôže byť: