• Podstatné meno SKROMNOSŤ je:
  • Prídavné mená delíme na:
  • Medzi osobné zámená patrí slovo:
  • Medzi vzory podstatných mien ženského rodu nepatrí:
  • Medzi ohybné slovné druhy nepatria:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Prídavné meno VESELÝ je:
  • Zámená sú ohybné slová, ktoré:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Vzťahové prídavné mená skloňujeme podľa vzorov: