• Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Medzi odvodené slová, ktoré vznikli zo základového slova a predpony, patrí slovo:
  • Pranostika je slovné spojenie:
  • Príslovie je slovné spojenie:
  • Medzi ustálené slovné spojenia nepatria:
  • Porekadlo je ustálené slovné spojenie:
  • Porovnať nejaký predmet s iným na základe podobnosti môžeme:
  • Medzi odvodené slová, ktoré vznikli zo základového slova a prípony, patrí slovo:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Medzi prirovnania nepatrí slovné spojenie: