• Medzi značky patrí:
  • Neutrálne slová sú slová:
  • Medzi slová cudzieho pôvodu patrí slovo:
  • Dr. patrí medzi:
  • Medzi synonymá nepatrí dvojica slov:
  • Historizmy sú slová, ktoré:
  • V ktorej vete sa nachádza citovo zafarbené slovo?
  • Medzi značkové slová nepatrí:
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Medzi historizmy nepatrí slovo: