• Medzi spisovné slová nepatrí slovo:
  • Spoluhlásky delíme na:
  • Medzi dvojhlásky nepatrí:
  • Slangové slová sú:
  • V ktorej z možností sú tvrdé spoluhlásky?
  • Medzi viacvýznamové slová patrí slovo:
  • Slovný prízvuk je:
  • V ktorom slove sa nenachádza mäkká spoluhláska?
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • V ktorej vete sa nachádza nespisovné slovo?