• Dialóg je
  • Dlhší prehovor jednej osoby sa nazýva
  • Repliky sú
  • Verbálna komunikácia je
  • Neverbálna komunikácia je
  • Gestikulácia je
  • Mimika je
  • Dôležitou súčasťou správnej komunikácie je
  • Čo znamená, keď hovoríme, že rozhovor viazne
  • Synonymum k slovu rozhovor nie je slovo