• Miesto na zemskom povrchu, ktoré je najviac postihnuté zemetrasením, sa nazýva:
  • Na zlomoch a okrajoch litosférických platní vzniká:
  • Prístroje,ktoré zachytávajú otrasy Zeme, nazývame:
  • Zemetrasenie je proces, pri ktorom dochádza k:
  • Zemetrasenie patrí medzi:
  • Miesto, v ktorom sa uvoľňuje napätie v hĺbke Zeme, sa nazýva:
  • Najviac zemetrasení je:
  • 1. stupeň Richterovej stupnice označuje:
  • Najsilnejšie zemetrasenie na Slovensku zničilo v roku 1763:
  • Závalové zemetrasenia vznikajú: