• Energetickým centrom Slnečnej sústavy je hviezda:
  • Pozostatky zo zrážok planétok, zvyšky medziplanetárnej hmoty, sa nazývajú:
  • Zem spolu s ostatnými planétami patrí do:
  • Naša galaxia má názov:
  • Najbližšie k Slnku je planéta:
  • Slnko je zdrojom:
  • Pohyb Zeme okolo Slnka spôsobuje:
  • Slnečná sústava je súčasťou vesmírneho celku, ktorý sa nazýva:
  • Modrá planéta je názov pre planétu:
  • Pohyb Zeme okolo vlastnej osi zapríčiňuje: