• Energetickým centrom Slnečnej sústavy je:
  • Slnečná sústava je súčasťou obrovského vesmírneho celku, ktorý nazývame:
  • Vesmírne telesá, ktorých jadrá obsahujú zamrznuté plyny a pri priblížení sa k Slnku vytvárajú typický chvost, sa nazývajú:
  • Meteorické telesá sú:
  • Pohyb Zeme okolo Slnka spôsobuje:
  • Voda na planéte Zem zaberá:
  • Meteority sú meteorické telesá, ktoré:
  • Planéty obiehajú okolo:
  • Planétky, ktoré sa nachádzajú medzi planétami, nazývame:
  • Pohyb Zeme okolo vlastnej osi spôsobuje: