• Poklesom zemskej kôry pozdĺž trhlín vzniká prepadlina, ktorú nazývame:
  • Najviac oceánskych priekop je v:
  • V miestach, kde sa litosférické platne vzďaľujú dochádza k:
  • V riftoch vzniká:
  • Ostrovnými oblúkmi sú:
  • Oceánska zemská kôra zaniká v:
  • Typickým ryftom na pevnine je:
  • Mariánska priekopa má hĺbku:
  • Zemská kôra:
  • Pri náraze dvoch litosférických platní s pevninskou kôrou dochádza k vrásneniu a vzniká: