• Geologické obdobie vývoja Zeme sa začalo vznikom:
  • Unikaním plynov zo Zeme sa postupne utvárala:
  • Počiatočné obdobie vývoja Zeme trvalo približne:
  • Vodstvo vo všetkých formách tvorí na Zemi:
  • Okolo jadra sa z ľahších zložiek hmoty Zeme vytvoril/a:
  • Počiatočné obdobie vývoja Zeme nazývame:
  • Biosféra je sféra, ktorú tvoria:
  • Zemskú kôru členíme na:
  • Pôda je súčasťou:
  • Zemské teleso sa začalo členiť na jednotlivé sféry: