• Ako sa po nemecky povie buď ..... alebo.....?
  • Ktorý preklad vety V Kaviarni nepredávajú len kávu ale aj koláče je správny?
  • Ktorý preklad vety Zuzana neprišla a ani nezavolala je správny?
  • Ako sa po nemecky povie ani..... ani.....?
  • Patrik mal tak nové hodinky ako aj nové auto.
  • Ktorý preklad vety Síce sa veľa učila, ale aj napriek tomu skúšku nespravila. je správny?
  • Ako sa po nemecky povie nielen ..... ale aj....?
  • Ako preložíme do nemčiny výraz ani v piatok ani v pondelok?
  • Ktorý preklad vety Zuzana príde buď v pondelok alebo v utorok je správny?
  • Ako sa po nemecky povie tak..... ako aj .....?