• Viacslovné pomenovanie:
  • Medzi združené pomenovania nepatrí:
  • V ktorej z možností je skutočnosť pomenovaná priamo?
  • Ktorý nápis nie je združeným pomenovaním?
  • Združené pomenovania sú:
  • Vyber možnosť, v ktorej sú len združené pomenovania:
  • Ktorá z možností je združené pomenovanie?
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Združené pomenovanie:
  • V ktorej vete sa nachádza združené pomenovanie?