• Abstinent je človek,
  • Konzument alkoholu je človek, ktorý
  • Pri hladine alkoholu v krvi 0,5 - 1,5 promile hovoríme o
  • Pri hladine alkoholu v krvi 1,5 - 3 promile hovoríme o
  • Pri hladine alkoholu v krvi nad 3 promile hovoríme o
  • Najnebezpečnejšou zložkou tabakového dymu je
  • Nikotín je smrteľný v dávke
  • Dym z vodnej fajky obsahuje v porovnaní s dymom z cigarety
  • Z uvedených príčin najviac ľudí zomiera na následky
  • Medzi nelegálne drogy nepatrí