• Zmluvy a zmluvné vzťahy rieši
  • Zmluva nadobúda platnosť
  • Ako sa nazýva zmluva v ktorej predávajúci predáva kupujúcemu istú nehnuteľnosť?
  • V ktorej zmluve sa môže upravovať výška úroku?
  • Pri ktorej zmluve je možné danú vec pri porušení podmienok vziať späť?
  • Pracovná zmluva sa týka
  • Pri vklade peňazí do peňažného ústavu sa uzatvára tzv.
  • Ktoré poistenie je povinné ?
  • Zmluva sa môže anulovať vtedy keď
  • Veriteľ je človek ktorý