• Podstatné mená v množnom čísle majú člen:
  • Koľko koncoviek plurálu poznáme?
  • Vyberte správny tvar:
  • Slovo die Bänke znamená:
  • Vyberte správny tvar:
  • Slovo die Wörter znamená:
  • Vyberte správny tvar:
  • Vyberte správny tvar: der Bau
  • Slovo die Stöcke znamená:
  • Slovo die Mütter znamená: