• Uveď správny tvar záporu: Andrea ... molto divertente.
  • Uveď správny tvar: Vieni con me? ..., ... mi va.
  • Doplň: La vita non é ... dolce. (už nie)
  • Uveď správny člen: Ti sta cercando ... signore.
  • Uveď správny člen: Ti sta cercando ... mamma.
  • Uveď správny člen: Antonia é ... dottoressa.
  • Uveď správny člen: Stasera viene solo ... Maria.
  • Uveď správny člen: Luigi cercava ... posta.
  • Uveď správny člen: ... Posta.
  • Uveď správny člen: ... libro parla di seconda guerra mondiale.