• Kto bol prvým ministrom Ľudovíta XIV. do r. 1661?
  • Kto bol zástancom merkantilizmu na dvore Ľudovíta XIV.?
  • Proti komu viedol Ľudovít XIV. tzv. devolučnú vojnu?
  • Ktorý panovnícky rod získal španielsky trón v r. 1713?
  • Ktorá dynastia vládla v Prusku od stredoveku do r. 1918?
  • Ako sa nazývali feudálni veľkostatkári v Prusku?
  • Čo potvrdil robotný patent z r. 1680?
  • Aký druh obchodu chceli ovládnuť Habsburgovci v Uhorsku?
  • V ktorom roku sa odohrali tzv. Prešovské jatky?
  • V akej bitke zvíťazili r. 1683 Habsburgovci nad Turkami?