• Západnú Európu obmývajú okrajové moria:
  • Monako hraničí s:
  • Medzi štáty západnej Európy nepatrí:
  • Hlavným mestom Monaka je:
  • Monako leží na pobreží:
  • Ktorá z možností sa netýka západnej Európy?
  • Monako má rozlohu:
  • Úradným jazykom Monaka je:
  • Ktorá z možností sa netýka Monaka?
  • Hospodárstvo Monaka je založené na: