• Ktorá z možností sa netýka Írska?
  • Írsko hraničí s:
  • Najdlhšou riekou Írska je:
  • Hlavným mestom Írska je:
  • Medzi írske mestá nepatrí:
  • Západné brehy Írska obmýva:
  • Povrch Írska zväčša zaberajú:
  • Pre podnebie Írska je charakteristické:
  • V Írsku sa vyrába pivo značky:
  • Ktorá z možností sa týka Írska?