• Ktorá z možností sa netýka Holandska?
  • Holandsko hraničí s:
  • Územím Holandska pretekajú rieky:
  • Hlavným mestom Holandska je:
  • Významným holandským mestom je:
  • Holandsko vyniká:
  • Významným európskym a holandským prístavom je:
  • Holadnské poldre sú:
  • Jedinou surovinou, ktorá sa v Holandsku ťaží, je:
  • Holandskou značkou je: