• Pobrežie Belgicka obmýva:
  • Hlavným mestom Belgicka je:
  • Ktorá z možností sa netýka Belgicka?
  • Ktorá z dvojíc k sebe nepatrí?
  • Územie Belgicka sa člení na dve časti:
  • Významným belgickým prístavom je:
  • Belgicko nesusedí s:
  • Belgickom sa tiahne pohorie:
  • Územím Belgicka pretekajú rieky:
  • Pre Belgicko nie je typické: