• Prvá plavba okolo sveta sa skončila v roku:
  • Nové obchodné cesty do Ázie sa začali hľadať po dobytí:
  • Moreplavci veľmi radi používali na objavné plavby:
  • Krištof Kolumbus pochádzal z:
  • Francisco Pizarro dobyl ríšu:
  • Zvýšený dovoz drahých kovov do Európy spôsobil:
  • Vasco da Gama oboplával africký kontinent v roku:
  • Prvými protivníkmi Španielov pri objavných plavbách boli:
  • Zmluva z Tordesillas bola uzatvorená v roku:
  • V 13. stroročí podnikol objavné cesty do Ázie: